* Stöd lernu!
lernu! fungerar tack vare ditt stöd.

Logga in

Kom ihåg mig

ORDLISTAN VORTARO*

För att öppna ordlistan, klicka på knappen ovan. Förklaringar om hur ordlistan används finns under "Hjälpsidor".

>“La Vortaro”Pilger: “BER”Bick: “Esperanto-dansk”>

Hjälp: * ?


Här kommer ett lite långt, men intressant, citat, som i hög grad är relevant för den här kursen. Citatet kommer från "Unua Libro" av Zamenhof, esperantos upphovsman. Det följs av en förklarande kommentar av Claude Piron, en framstående esperantoförfattare. Emellertid, det kommer kanske att vara mer intressant för dig att läsa den här sidan när du har avverkat några lektioner av kursen, eftersom du då antagligen lättare kommer att förstå essensen i nedanstående texter.

L.L. Zamenhof om ord i esperanto:

"Jag införde en fullständig uppdelning av idéerna i självständiga ord, så att hela språket blott och bart består av oföränderliga ord, i stället för av ord i olika grammatiska former. Om du tar ett verk skrivet på mitt språk, kommer du att finna, att där befinner sig varje ord alltid och endast i en enda konstant form, nämligen i den form i vilken det är tryckt i ordboken. Och de olika grammatiska formerna, de ömsesidiga relationerna mellan orden o.s.v. är uttryckta genom föreningen av oföränderliga ord. Men eftersom en liknande språkstruktur är helt främmande för de europeiska folken och följaktligen svår för dem att vänja sig vid, så har jag helt anpassat denna språkuppdelning till de europiska språkens väsen, på så sätt att om någon lär sig mitt språk enligt en lärobok och inte dessförinnan har läst igenom förordet (vilket för eleven är helt obehövligt), kommer han inte ens att märka, att detta språks struktur i något avseende skiljer sig från strukturen i hans modersmål. Så t.ex. härledningen av ordet "fratino" (= syster), som i verkligheten består av tre ord: frat (bror), in (kvinna), o (något som är, existerar), d.v.s.bror-kvinna = syster. Läroboken förklarar på följande sätt: bror = frat, men eftersom varje substantiv i nominativ slutar på "o" blir det alltså frat'o; för bildandet av femininum av denna samma idé, sätter man in det lilla ordet "in", syster blir alltså frat'in'o. De små apostroferna skrivs därför att grammatiken kräver att de sätts in mellan de olika beståndsdelarna i ordet. På så sätt störs eleven inte det minsta av uppdelningen av språket; han misstänker inte ens, att detta som han kallar ändelse eller prefix eller suffix är ett helt självständigt ord, som alltid bevarar en likadan betydelse, vare sig det kommer att användas i slutet eller i början av ett annat ord eller självständigt, att varje ord med lika rätt kan användas som rot eller som grammatisk komponent." (L.L. Zamenhof, 1887)

Kommentar av Claude Piron:

Du kanske blir förvånad över att sådana språkliga element som o och in är ord för Zamenhof. Enligt min åsikt använde han dessa termer för att understryka att språket består av oföränderliga byggstenar, som kan läggas till varandra utan att någonsin förorsaka en förändring av form inuti en sådan byggsten (sådana förändringar är vanliga i västerländska språk, som i engelskan:"foot > feet"; "come > came"). Mitt intryck är, att han någonstans såg en beskrivning av det kinesiska språket, med exempel - möjligen hade han t.o.m. i sin hand en kinesisk grammatik - och konstaterade, att strukturen i detta språk hade många fördelar, å ena sidan tack vare den perfekta regelbundenheten, och å andra sidan tack vare den lätthet med vilken det gick att uttrycka komplexa koncept genom en kombination av enkla ord. Nåväl, på 1800-talet använde texterna om kinesiskan - vilka var baserade på skriften utan hänsyn till det talade ordet - vanligen termen 'ord' när det faktiskt handlade om de grundläggande oföränderliga byggstenar av vilka språket består. Därför tillämpade förmodligen Zamenhof samma terminologi, som - fastän den kan vara förvirrande - inte är helt fel, om vi exempelvis tar i beaktande, att ordet in i grund och botten inte skiljer sig från sådana ord som patr eller frat: också det kan ju användas självständigt tillsammans med vilken grammatisk ändelse som helst, vilket gör det till något helt olikt suffixen i flekterande och agglutinerande språk.

I förordet till Vere aŭ Fantazie kallade jag de komponenter som tillsammans utgör ett helt ord för "underord". Enligt denna terminologi kan man säga, att fratino är ett ord som består av tre underord: frat, in och o.