* Stöd lernu!
lernu! fungerar tack vare ditt stöd.

Logga in

Kom ihåg mig

ORDLISTAN VORTARO*

För att öppna ordlistan, klicka på knappen ovan. Förklaringar om hur ordlistan används finns under "Hjälpsidor".

>“La Vortaro”Pilger: “BER”Bick: “Esperanto-dansk”>

Hjälp: * ?


Undersökningar har visat att för att göra språkinlärning så effektiv som möjligt bör man följa en serie principer. Denna bok är ett försök att applicera dessa principer på esperantoinlärning. Principerna är bland andra:

Motivera eleven. Den viktigaste faktorn för språkinlärning är motivationen. För att öka denna, är boken skriven som en deckare, där det redan i det andra kapitlet händer något spännande som kittlar nyfikenheten och får eleven att vilja läsa vidare.

Applicera regeln "ju vanligare ett ord är, desto tidigare bör det introduceras". Regelbundenheten i Esperanto gör detta möjligt direkt från början. Den Internationella Kultur-Tjänsten i Zagreb tog fram de nödvändiga förekomstordnade ordlistorna, framtagna med statistisk bearbetning av bandade konversationer från diverse internationella sammankomster.

Repetition i olika sammanhang. Ju oftare en ordstam, en orddel eller en språklig konstruktion repeteras, desto lättare fastnar den, särskilt om man blir påmind om den just i det ögonblick då den håller på att glömmas bort för att den inte använts på ett tag. Den principen har tillämpats. Därför uppvisar texten ibland onaturliga och stilistiskt inte så vackra upprepningar, som läsarna förhoppningsvis vill ursäkta.

Att strängt reducera, i varje läroenhet, antalet nya saker som måste läras in. På så sätt kommer varje nyintroducerat element bäras upp av hela sammanhanget. I den här boken dyker nya ord upp på ett sådant sätt, att efter att ha tillgodogjort sig innehållet i det första kapitlet, så förstår eleven redan åtminstone 82 procent av kapitlena 2 till 8; 89 procent av kapitlena 9 till 12; och 92 procent av texterna efter kapitel 12. Det sista kapitlet innehåller faktiskt bara 3 procent nya ordstammar.

Många blir kanske förvånade över den blandade längden på kapitlen. Detta beror på önskan att anpassa sig till faktumet, att hjärnans förmåga att ta till sig nytt material inte konstant håller sig på samma nivå. Uppdelningarna inne i kapitlen är enkla indikeringar för att hjälpa läraren, icke tvingande.

Det här verket var inte planerat för självlärande. Det visade sig dock, att personer med bra förståelse i grammatik lyckades lära sig grunderna i Esperanto hemma användandes den här läroboken och den medföljande ordlistan, om de disponerade sporadisk hjälp av en esperantist.

Den här novellen kan även användas som första läsebok efter vilken annan kurs som helst.

Författaren. (Claude PIRON)