* Stöd lernu!
lernu! fungerar tack vare ditt stöd.

Logga in

Kom ihåg mig

ORDLISTAN VORTARO*

För att öppna ordlistan, klicka på knappen ovan. Förklaringar om hur ordlistan används finns under "Hjälpsidor".

>“La Vortaro”Pilger: “BER”Bick: “Esperanto-dansk”>

Hjälp: * ?


/ Inledning /

Om esperanto

Om du just börjat lära dig esperanto vet du antagligen ännu inte så mycket om rörelsen som finns kring språket. Här får du en överblick över några viktiga saker i "Esperantujo". (Esperantujo = alla olika sorters möten, organisationer, organ, grupper, mm., som har med Esperanto att göra.

Arrangemang

Universala Kongreso (världskongress) - UK
En stor kongress med olika programpunkter, huvudsakligen föreläsningar och möten, men även koncerter, teaterstycken, kurser och liknande. Vanligtvis deltar mellan 2000 och 3000 personer från många länder. UK har aldrig arrangerats i samma land två år i följd.
Mer information: http://uea.org/kongresoj/

Internacia Junulara Kongreso (internationella ungdomskongressen) - IJK
Ett jättebra arrangemang för en ny och ung Esperanto-intresserad! Tack vara den informella och livliga stämningen är det lätt att hitta nya vänner och lära känna ungdoms-Esperanto-rörelsen. Deltagarna kommer ofta från mer än trettio länder och är några hundra.
Mer information: http://tejo.org/ijk

Internactia Junulara Festivalo (Internationella Ungdomsfestivalen) - IJF
Arrangemang med god stämning som alltid äger rum i Italien, runt påsk. Programmet består huvudsakligen av socialt umgänge. Sällan kommer mer än 100 personer.
Mer information: http://iej.esperanto.it/ijf/

Internacia Junulara Semajno (Internationella Ungdomsveckan) - IJS
Mycket livligt och roligt sommararrangemang i Ungern, känt för väldigt bra organisering, balkväll och vattenkrigsdag. Vanligtvis deltar cirka 100 personer.
Mer information: http://ijs.hu/

Junulara E-Semajno (Ungdoms-Esperanto-Vecka) - JES
Rolig och festlig vecka runt nyår i Tyskland eller Polen. Innehåller seriösa programpunkter på dagen, men folk är där huvudsakligen för att umgås, dansa och ha kul natten lång.
Mer information: http://jes.pej.pl

Komuna Seminario (Gemensamma Seminariet) - KS
Samarbetsseminarium som i tur och ordning äger rum i Kina, Japan och Korea, för ungdomar främst ur de länderna.

Nordamerika Somera Kursaro (Nordamerikanska Sommarkurserna) - NASK
På NASK sker tre veckors intensivlärande av Esperanto för allt från nybörjare till akademimedlemmar. NASK har internationella lärare och elever.
Mer information: http://esperanto.org/nask/

Kultura Esperanto-Festivalo (Kulturella Esperantofestivalen) - KEF
Festival som varar några dagar med ett färgsprakande Esperanto-kultursprogram, och deltagare av olika åldrar. Den äger rum i nordeuropa, ungefär vart tredje år.
Mer information: http://www.kef.saluton.dk

Organisationer

Edukado@Interreto (Utbildning på Internet) - E@I
Organisation som förenar de två utmärkta kommunikationsmedlen Esperanto och Internet. Internet är ett kommunikationsmedel utan gränser och Esperanto fungerar som ett kommunikationsmedel utan språkliga gränser. Tillsammans hjälper de oss att kommunicera över hela världen snabbt och enkelt!
Mer information: http://ikso.net/

Esperantic Studies Foundation - ESF
ESF stödjer utforskande och instruerande av Esperanto och relaterade ämnen inom ramarna för mellanspråkskommunikation, speciellt i samband med högre studier i Nordamerika.
Mer information: http://esperantic.org

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Världsomspännande Esperantistungdomsorganisationen) - TEJO
TEJO är en internationell regeringsoberoende ungdomsorganisation grundad 1938, som arbetar för att främja fred och förståelse mellan ungdomar runt om i världen genom esperanto. Det arbetar aktivt med ungdomars nutida problem och intressen, särskilt vad gäller språkliga och kulturella frågor. Från sitt huvudkontor i Nederländerna samordnar det arbetet för sina över 40 landssektioner och medlemmar i över 80 länder.
Mer information: http://tejo.org

Cyklisters internationella esperantorörelse - BEMI
Här är något intressant för dig som tycker om att cykla och prata esperanto samtidigt! BEMI anordnar regelbundet olika cykelkaravaner, ofta i samband med IJK eller andra arrangemang.
Mer information: http://bemi.free.fr/eo.html

Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio - Eurokka
EUROKKA skapades 1988, och blev 1991 en ämnessektion till TEJO och förekommer sedan dess även i listor över ämnessektioner i UEAs årsbok. EUROKKAs arbetsfält är hela världen då det syftar till att inom esperantorörelsen men även utanför den utveckla och sprida esperantos musikkultur, musikband och artister som sjunger på esperanto.
Mer information: http://artista.ikso.net/eurokka/

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (Internationella Sammanslutningen av Esperantistlärare) - ILEI
ILEI är det huvudsakliga samlingsstället för lärare och utbildare av och med Esperanto.
Mer information: http://ilei.info

Universala Esperanto-Asocio (Universella Esperanto-Förbundet) - UEA
UEA grundades 1908 som organisation för individuella esperantister. Nuförtiden är UEA den största internationella organisationen för talare av Esperanto och har medlemmar i 117 länder. UEA arbetar inte bara för att sprida Esperanto, utan även för att väcka diskussion om världens språkproblem för att uppmärksamma på behovet av likhet mellan språk.
Mer information: http://uea.org

Akademio de Esperanto (Esperanto-akademin)
Esperantoakademin är ett oberoende språkinstitut, vars uppgift är att bevara och skydda de fundamentala principerna för språket Esperanto och styra dess utveckling. Esperantoakademin grundades 1905 under första Världskongressen (UK) för Esperanto, på förslag av Zamenhof, men då under namnet "Språkkommittén". Namnet "Esperantoakademin" bar först den övre kommissionen i Språkkommittén. År 1948 smälte Språkkommittén och dess Akademi ihop till en enda kropp som kallades "Esperantoakademin".
Mer information: http://akademio-de-esperanto.org/

Publikationer

Pasporta Servo - PS
Pasporta Servo är en liten bok som publiceras årligen, i vilken det finns en lista med adresser på esperantister som vill vara värdar för andra Esperanto-talare. Den syftar att underlätta för internationellt resande, genom att ge användarna möjligheten att övernatta gratis hos esperantister. I 2005 års utgåva finns ca 1200 adresser i mer än 80 länder.
Mer information: http://tejo.org/ps

Juna Amiko
"Juna amiko" riktar sig främst till dem, som redan kan grunderna i Esperanto, men som har svårt att hitta läsmaterial som är tillräckligt enkelt att förstå. Tidningen har diverse delar och rubriker, som fyller behoven hos diverse människogrupper.

Kontakto
"Kontakto" är en tidning för dem, som intresserar sig för andra länder, folk, kulturer och samhällen. "Kontakto" läses av ungdomar (och alla som känner sig unga) från ca 90 länder, även medarbetarna kommer från hela världen. Speciellt för nybörjare finns det en del texter med "lätt" och "mycket lätt" språk. "Kontakto" är en av de vackrast illustrerade E-tidningarna. Den ges ut av ett samarbete mellan TEJO och UEA, med 6 nummer årligen. Individuella medlemmar av TEJO får "Kontakto" automatiskt. Andra kan prenumerera på den genom UEA.
Mer information: http://kontakto.tejo.org/

Tejo-Tutmonde (TT)
Den officiella tidningen för TEJO är TEJO-tutmonde. Den kommer ut mer eller mindre regelbundet och informerar om ungdoms-Esperanto-rörelsen. Den skickas ut till individuella medlemmar och patroner av TEJO.
Mer information: http://www.tejo.org/tejotutmonde

Revuo Esperanto
Officiella organet för UEA, som innehåller intressanta och aktuella artiklar och foton från Esperanto-världen.
Mer information: http://uea.org/revuo/

Monato
Högkvalitativ tidning om diverse ämnen som är intressanta även för icke-esperantister, såsom världspolitik, kultur och liknande. Folk från olika länder bidrar och redigerar den, utifrån sina synsätt, erfarenheter och åsikter.
Mer information: http://www.esperanto.be/fel/mon/

Böcker
Det finns gott om böcker på esperanto!
Mer information: www.lernu.net/biblioteko/legkonsiloj/

Övrigt

Esperanto.net - Flerspråkigt informationscenter om Esperanto
En omfattande länksamling som hjälper dig hitta information om nationella Esperanto-organisationer.
Mer information: http://esperanto.net/

Bona espero
Bona Espero är en gemenskap och farmskola för mycket fattiga i Brasilien, grundad 1957. Esperanto är kommunikationsmedlet på den. På Bona Espero skyddar, utbildar och instruerar esperantister barn som oftast inte har familjer, eller som lever under miserabla levnadsförhållanden.
Mer information: http://eo.wikipedia.org/wiki/Bona_EsperoKultur  Vanliga frågor